Báo cáo Tình hình phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trường hợp F1 tại Ân Thi hồi 09h30’ ngày 30/01/2021

Đăng ngày 31 - 01 - 2021
100%

Tình hình phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trường hợp F1 tại Ân Thi hồi 09h30’ ngày 30/01/2021

Tin mới nhất

Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh...(17/02/2021 9:55 SA)

Công văn số 244/SYT-NVY ngày 11/02/2021 về hướng dẫn bổ sung gộp mẫu SARS – CoV2(11/02/2021 9:49 SA)

Công văn số 232/SYT-NVY ngày 08/02/2021 về Thực hiện Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô...(09/02/2021 9:37 SA)

Công văn số 231/SYT-NVY ngày 08/02/2021 về Thực hiện HD đeo khẩu trang PC dịch COVID – 19 tại nơi...(09/02/2021 9:36 SA)

Quyết định 1053/QĐ-BYT Ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công...(08/02/2021 3:32 CH)

Bộ Y tế ban hành Quyết định 1125/QĐ-BYT Ban hành Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp...(08/02/2021 3:30 CH)

Thông báo số 184/TB-SYT tìm người từ các địa điểm có nguy cơ mắc covid -19 trở về Hưng Yên(03/02/2021 1:42 CH)

Thông báo số 183/TB-SYT tìm người từ các địa điểm có nguy cơ mắc Covid - 19 trở về Hưng Yên (03/02/2021 8:38 SA)

°
670 người đang online