Công văn số 852/SYT-NVY về thực hiện Quyết định số 1941/QĐ-SYT ngày 22/5/2019

Đăng ngày 26 - 06 - 2019
100%

Ngày 25/6/2019 Sở Y tế ban hành Công văn số 852/SYT-NVY về thực hiện Quyết định số 1941/QĐ-SYT ngày 22/5/2019: Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện Mẫu Bệnh án YHCT sử dụng trong các cơ sở KBCB theo quy định hiện hành

Tin mới nhất

Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc(17/04/2020 3:35 CH)

Thông báo số điện thoại đường dây nóng và đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly người bệnh(05/02/2020 9:40 SA)

Công văn số 2015/SYT-NVD về sản phẩm không được phép lưu hành trên thị trường(20/12/2019 2:53 CH)

Công văn số 1779/SYT-NVD ngày 05/11/2019 về đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn(07/11/2019 10:17 SA)

Công văn số 1796/SYT-NVD ngày 06/11/2019 về đình chỉ thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng(07/11/2019 10:10 SA)

Công văn số 1795/SYT-NVD ngày 06/11/2019 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm(07/11/2019 10:08 SA)

Công văn số 1797/SYT-NVD ngày 06/11/2019 của Sở Y tế về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...(07/11/2019 10:13 SA)

Công văn số 1741/SYT-NVD ngày 28/10/2019 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng(07/11/2019 10:03 SA)

°
1301 người đang online