Ban Lãnh đạo Sở Y tế

Đăng ngày 28 - 07 - 2018
100%

Giám đốc

 

Bà Nguyễn Thị Anh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ, Bác sĩ

Trình độ Lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 02213.863.658

Email: vanphong.soyt@hungyen.gov.vn

 

 

 

Phân công nhiệm vụ
1. Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của Sở Y tế. Là đầu mối liên hệ với Bộ Y tế, Tỉnh uỷ, HĐND, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Bộ ngành có liên quan, Sở Ban ngành trong tỉnh, huyện uỷ, UBND các huyện/thành phố.
2. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh cực công tác sau:
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thi đua khen thưởng;
- Công tác tổ chức cán bộ và quy hoạch cán bộ;
- Công tác quy hoạch và phát triển ngành;
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác Kế hoạch - Tài chính;
- Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;
- Công tác pháp chế, Thanh tra Y tế;
- Công tác Dược - Mỹ phẩm;
- Công tác giám định Y khoa;
- Chủ tịch một số Hội đồng ngành;
- Công tác kết hợp quân dân y;
- Công tác hành nghề Y - Dược ngoài công lập;
- Công tác phòng chồng HIV/AIDS;
- Công tác phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường;
- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm;
   Trực tiếp chỉ đạo: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Trung tâm Y tế Dự phòng; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; công tác y tế dự phòng ở 10 Trung tâm Y tế huyện/thành phố.

 

Phó Giám đốc

 

Ông Bùi Quang Chung

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKII

Trình độ Lý luận chính trị: Cử nhân

Email: bqchung@hungyen.gov.vn

Phân Công nhiệm vụ

1. Giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo công tác khám bệnh, chữa bệnh và các lĩnh vực:
- Công tác Giám định Pháp y và giám định Pháp y tâm thần;
- Công tác Văn phòng, cải cách hành chính và Công nghệ thông tin;
- Công tác Y - dược học cổ truyền;
- Công tác Bảo hiểm Y tế;
- Chủ tịch một số Hội đồng theo sự phân công của Giám đốc;
- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh khi được Giám đốc phân công.
2. Theo dõi và chỉ đạo: Văn phòng Sở; Phòng Nghiệp vụ Y; Bệnh viện và Trung tâm y tế có giường bệnh.

Phó Giám đốc

 

Ông Nguyễn Quang Lâm

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKII

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Email: nqlam@hungyen.gov.vn

Tin mới nhất

°
460 người đang online