Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo và đánh giá và phân loại CCVC hằng năm

Đăng ngày 05 - 12 - 2018
100%

KIểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo và đánh giá và phân loại CCVC hằng năm

Tin mới nhất

Công văn số 2015/SYT-NVD về sản phẩm không được phép lưu hành trên thị trường(20/12/2019 2:53 CH)

Công văn số 1779/SYT-NVD ngày 05/11/2019 về đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn(07/11/2019 10:17 SA)

Công văn số 1796/SYT-NVD ngày 06/11/2019 về đình chỉ thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng(07/11/2019 10:10 SA)

Công văn số 1795/SYT-NVD ngày 06/11/2019 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm(07/11/2019 10:08 SA)

Công văn số 1797/SYT-NVD ngày 06/11/2019 của Sở Y tế về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...(07/11/2019 10:13 SA)

Công văn số 1741/SYT-NVD ngày 28/10/2019 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng(07/11/2019 10:03 SA)

Công văn số 1616/SYT-NVD về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm(10/10/2019 2:06 CH)

Thông báo Kết quả bỏ phiếu xét tặng Thầy thuốc ưu tú tỉnh Hưng Yên lần thứ 13(13/08/2019 2:53 CH)

°
2301 người đang online