Kiểm tra cải cách hành chính tại đơn vị trực thuộc

Đăng ngày 20 - 12 - 2017
100%

Sáng ngày 19/12/2017, đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Sở Y tế do Giám đốc Bác sỹ Nguyễn Thị Anh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các đơn vị về công tác CCHC trong lĩnh vực y tế. Cùng đi trong đoàn có đại diện lãnh đạo phòng ban chức năng Sở Y tế.

Sáng ngày 19/12/2017, đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Sở Y tế do Giám đốc Bác sỹ Nguyễn Thị Anh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các đơn vị về công tác CCHC trong lĩnh vực y tế. Cùng đi trong đoàn có đại diện lãnh đạo phòng ban chức năng Sở Y tế.

Triển khai Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011- 2020. Nhận thức đúng đắn về mục tiêu, lợi ích của công tác cải cách chành chính, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch 1404/KH-SYT ngày 30/12/2016 của Sở Y tế về cải cách hành chính nhà nước năm 2017. Cùng với đó thông qua việc thường xuyên học tập quán triệt những văn bản, quy định về cải cách hành chính đã tạo ra bước chuyển biến căn bản trong việc giải quyết công việc của sở đối với các tổ chức công dân giúp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của Sở Y tế.

Đến nay các đơn vị trong ngành Y tế tỉnh đã thực hiện công khai thủ tục hồ sơ, trình tự thực hiện, thời hạn giải quyết, phí và lệ phí đối với từng thủ tục hành chính. 100% văn bản đi, đến giữa Sở Y tế và Bộ Y tế, giữa Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc bằng văn bản điện tử qua phần mềm quản lý và điều hành văn bản điện tử ; 100% văn bản đi, đến giữa Sở Y tế và UBND tỉnh bằng văn bản điện tử qua phần mềm quản lý văn bản của UBND tỉnh; 100% đơn vị sử dụng phần mềm quản lý hành nghề khám chữa bệnh  của Bộ Y tế, bên cạnh đó các đơn vị đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh và kết nối thanh toán bảo hiểm y tế; ngoài ra Sở Y tế; triển khai phần mềm hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về quản lý trang thiết bị Y tế đối với 03 thủ tục hành chính về lĩnh vực trang thiết bị y tế...Từ đó, đã góp phần đổi mới mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp theo hướng phục vụ.

               Toàn cảnh buổi làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

Tại buổi làm việc với Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Giám định y khoa, các thành viên đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Y tế Hưng Yên trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện CCHC, đồng thời  các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, làm rõ một số nội dung về: Cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, việc triển khai thực hiện thông tư 51 Bộ Y tế, …

 

 

 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên cũng đã làm rõ thêm những kết quả đã đạt được trong công tác CCHC. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với đoàn kiểm tra một số nội dung để công tác CCHC đạt hiệu quả hơn, chia sẻ việc thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức Y tế công lập trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả hơn.​​

 
 

 

Tin mới nhất

Thay đổi nhân sự phòng khám đa khoa Việt Nhật(27/08/2019 4:52 CH)

Phê duyệt danh mục kỹ thuật phòng khám đa khoa tâm thiện phúc(12/03/2019 4:41 CH)

Danh sách cơ sở kinh doanh dược năm 2018(28/12/2018 4:15 CH)

Danh sách cơ sở hành nghề khám chữa bệnh năm 2018(28/12/2018 4:14 CH)

Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở dược(05/11/2018 3:16 CH)

Dách sách các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(23/10/2018 9:01 SA)

Danh sách nhân sự quầy thuốc Phố Hiến(26/09/2018 8:43 SA)

Danh sách nhân sự Quầy thuốc Hải Yến(26/09/2018 8:42 SA)

°
2222 người đang online